Культура Бурятии

Методические рекомендации для КДУ

  • 19.02.2018
    Уреэл иркутских бурят Сагаа hара гаража, нохой елнай ерэбэ! Нохой елдэ барандаа hайн, Yнэр Yдхэн, баян, эдьхэ эдеэтэй, олон ашатай, гушатай Ябаhан газартаа яргалтай, Ерэhэн  дайдадаа хундэтэй  ябахатнай яалай!   Информаторы Народный фольклорный ансамбль «Наран Гоохон»     Уреэл сонгольских бурят Энэ үдэр углөөнөөс хойш мэндэчэлцэдж Эгээл сайхан үреэлээ хэлцэдж, Муугаа дарадж, баяраа үргэдж, Мүнхэдөө аха дүүнэр болдж Аха зах
Свод годовых сведений КДУ РБ по форме 7 НК Свод годовых сведений КДУ РБ по форме 7 НК
Реестр КДУ РБ Реестр КДУ РБ
Вакансии Вакансии
Лучшие КДУ Лучшие КДУ
Лидеры культуры Лидеры культуры
Аналитические сборники Аналитические сборники
Документы, регламентирующие деятельность КДУ Документы, регламентирующие деятельность КДУ